Tjänster

Företagscoaching

Executive och Corporate

För företag utformas coach programmet utifrån företagets specifika mål.Vad är det man vill åstadkomma, vem/vilka innefattar det och hur.
Företaget kan köpa tjänsten för dig i företaget (corporate coaching) eller till företagsledningen (executive coaching)

Innehåll kan vara:
Teamarbete – samverkan i grupp
Rätt arbetsuppgift till rätt person
Vidareutveckling – att kunna/få gå vidare

Samtalen börjar med ett introduktionssamtal där vi gemensamt kommer fram till vad vi ska jobba med, därefter sätter vi upp en handlingsplan för att nå de mål som vi gemensamt satt upp.
Samtalen genomförs på gruppnivå eller individnivå men alltid på det sätt som ger bäst resultat .

För att vi ska kunna genomföra handlingsplanen är det viktigt att företaget vill arbeta för att detta ska kunna genomföras och överenstämmer med de överenskommelser CoachYou och företaget sätter upp.

Privatcoaching

Privatperson

För privatpersoner är coaching utformad för att det ska passa just för dig som person. Vad är dina värderingar och vilka mål vill du uppnå, i vilken situation befinner du dig just nu.

För dig kan det handla om:
Vidareutveckling -att känna att man inte sitter fast i sin situation
Jobbet – vad brinner jag för egentligen
Ekonomi – den är inte vad den borde vara
Samlivet – varför kan vi inte se varandras bästa sidor

CoachYou startar med ett introduktionssamtal där vi bygger upp vad samtalen ska handla om och utformar en handlingsplan på det sätt som passar dig bäst för att nå dina mål – förslag som vi tar fram tillsammans.

För att resultatet ska bli det bästa för dig så lägger vi samtalen under 3 månader vanligtvis 2 per månad – det är ditt resultat som räknas.

-När vill du att dina nya möjligheter ska starta?

Ta kontakt med mig Marie Lundgren så pratar vi om det.