Just nu!

I fantasin har vi många drömmar ..

Hur skulle det vara om någon eller några av dessa skulle kunna genomföras! Vad skulle krävas för att den skulle bli verklig? Vilken energi och kraft skulle behöva läggas ner? Finns det möjligheter till en hjälp på vägen?

Tankens makt är stor och om vi dessutom börjar skapa […]