Credotal i glashuset idag: Tänk om…..

Idag fick jag möjlighet att tala i glashuset. Vad skulle du kunna göra om du fick tänka om?

Credotal i glashuset idag: Tänk om…..

Hej

Nu är det kö för att certifiera sig till ICF Coach det visar att det är ett attraktivt att få sin coaching certifierad och att vi jobbar på rätt spår eftersom det i upphandlingar mer och mer efterfrågas att coachen ska vara certifierad. ICF Sverige jobbar för att vi ska bli ännu fler medlemmar […]

Credotal i glashuset idag: Tänk om…..

Tack för 2009 alla kunder och kollegor och nu tar vi alla emot de nya möjligheter vi har 2010.

Ser fram emot 2010 med spänning!