Credotal i glashuset idag: Tänk om…..

Hej

Nu är det kö för att certifiera sig till ICF Coach det visar att det är ett attraktivt att få sin coaching certifierad och att vi jobbar på rätt spår eftersom det i upphandlingar mer och mer efterfrågas att coachen ska vara certifierad.
ICF Sverige jobbar för att vi ska bli ännu fler medlemmar och certifierade coacher, gå gärna in på hemsidan ICF Sverige

Leave a Reply