Coachyou finns nu på youtube

Vad kan vi göra för dig? Tankar kommentarer feedback-välkomnas!

Credotal i glashuset idag: Tänk om…..

Idag fick jag möjlighet att tala i glashuset. Vad skulle du kunna göra om du fick tänka om?

Credotal i glashuset idag: Tänk om…..

Tack för 2009 alla kunder och kollegor och nu tar vi alla emot de nya möjligheter vi har 2010.

Ser fram emot 2010 med spänning!

Stylistcoaching Nyhet!

Stylistcoaching tillsammans med oss som är Professionell Coach samt erfaren stylist. Vi genomför 2 timmar tillsammans med Er – Vem och vad man är kan i många fall återspegla sig i hur vi visar vårt yttre. Stylistcoaching handlar om helhet och att jobba med både det yttre och det inre för att lyfta sig själv. […]

Just nu!

I fantasin har vi många drömmar ..

Hur skulle det vara om någon eller några av dessa skulle kunna genomföras! Vad skulle krävas för att den skulle bli verklig? Vilken energi och kraft skulle behöva läggas ner? Finns det möjligheter till en hjälp på vägen?

Tankens makt är stor och om vi dessutom börjar skapa […]