Om Coaching

Professionell Coaching är en process som i partnerskap hjälper människor att nå extraordinära resultat i sitt liv, och i sin karriär, i företag och organisationer. Genom processen av coaching fördjupar klienten sina lärdomar, förbättrar sin prestation och utvecklar sin livskvalitet .

I varje möte väljer klienten fokus för samtalet och coachen lyssnar och kommer med observationer och frågor. I denna process når klienten en  klarhet som gör att han eller hon kan agera. Coaching påskyndar klientens process till beslut och handling, genom att tillföra större fokus och valmöjligheter. Coaching koncentreras till var klienten är nu, och vad han eller hon är villig att göra för att nå sitt mål.

ICF Sverige

(in english)

Professional Coaching is an ongoing professional relationship that helps people produce extraordinary results in their lives, careers, businesses or organizations. Through the process of coaching, clients deepen their learning, improve their performance, and enhance their quality of life.
In each meeting, the client chooses the focus of conversation, while the coach listens and contributes observations and questions. This interaction creates clarity and moves the client into action. Coaching accelerates the client’s progress by providing greater focus and awareness of choice. Coaching concentrates on where clients are now and what they are willing to do to get where they want to be in the future. ICF member coaches and ICF credentialed coaches recognize that results are a matter of the client’s intentions, choices and actions, supported by the coach’s efforts and application of the coaching process.

ICF Global

CoachYou erbjuder dig partnerskap med fullt förtroende och tystnadsplikt enligt de etiska metoder och regler som ICF ställer.

Metodik

som används har tagits fram av International Coach Federation som är en Global organisation för coacher.

De är indelade i 4 grupper enligt nedan

A. Skapa grunden
B. Skapa den ömsesidiga relationen.
C. Kommunicera effektivt
D. Underlätta lärande och resultat.

Kvalitet & Utvärdering

CoachYou uppdaterar och förbättrar sig som en pågående process. Efter varje avslutat uppdrag genomförs en utvärdering med ett frågeformulär för att säkerhetställa att klientens uppsatta mål har uppnåtts. Dina synpunkter är viktiga för att det hela tiden ska finnas utrymme för utveckling och förbättringar.